Alle berichten van Randy (PH4X)

De Mikrotik LHG XL

Mikrotik heeft een nieuwe versie van de LHG. De XL. Deze heeft meer vermogen. Al is dit niet interessant omdat we ons beperken tot 1 Watt ERP. Gain zit in de antenne. Niet in de eindtrap. En dat hebben ze ook in Letland begrepen. De nieuwe LHG XL heeft een grotere diameter en daardoor meer gain. Deze gaat  van 24.5 dBi naar 27 dBi toe. De schotel heeft nu een diameter van 55cm. We hebben de nieuwe RBLHG-5HPnD-XL, zoals hij voluit heet al voor rond rond de 70 euro in de webshop gezien. Een zeer interessante unit voor gebruikers van HAMNET, zeker zij die verder van de accesspoints wonen.

IJsselstein gerepareerd

Afgelopen week waren de accesspoints in IJsselstein offline. Zoals jullie weten staan deze in de mastcabine van de Gerbrandytoren op 220 meter hoogte. De hoogste accesspoints van Nederland!. De interlinks naar onder andere Gouda en Hilversum hangen op een buitenring met 96 meter hoogte. De apparatuur zelf staat op de 20e verdieping (80 meter hoogte).

Omdat het traject van de 20e naar de mastcabine te lang is voor UTP lag hier altijd een MoCa. Dit is een kabelmodem. In Nederland niet veel in gebruik, omdat we hier veelal voor PLC’s kiezen. In Duitsland vinden deze apparaten echter gretig aftrek. De voeding van een van de MoCa’s was defect geraakt. Daardoor viel de verbinding met de accesspoints weg.

Hoewel de accesspoints zelf prima werkten kon er niet geauthenticeerd worden omdat de RADIUS-server onbereikbaar was. Gisteren is de verbinding naar boven hersteld. Er wordt nu gebruik gemaakt van een glasvezelverbinding die eerder al aangelegd was voor de heringebruikname van PI6ATV. Hamnetter Rafael (PD0RAF) heeft deze glasvezelkabel vorige week voorzien van connectoren.

Afgelopen vrijdag is verder gebouwd aan PI6ATV. Hierdoor werd de reeds eerder geplaatste buitenkast voorzien van apparatuur. Randy (PH4X) en Paul (PE1RJV) hebben de UTP-kabels naar de access- points omgelegd naar de buitenkast, waar ook de POE-switch staat. Deze is door Rob (PE1CHL) opnieuw geconfigureerd terwijl Mischa (PA1OKZ) en Edwin (PD2EBH) de buitenkast vulden met apparatuur. Vele handen maken licht werk.

Het was een lange dag op de toren. We begonnen in de mist waardoor vanaf 225 meter hoogte de grond niet meer te zien was. We stopten in het donker. Maar met resultaat. Hamnet is weer actief (en daardoor ook de PI6NOS-ontvanger in Amersfoort) alsook de analoge ATV-zender van PI6ATV is na maanden hard werk weer in de lucht. De komende tijd zal er met name verder gebouwd gaat worden aan PI6ATV.

Roaming op HAMNET

Als je op HAMNET werkt via een radio verbinding (in de praktijk meestal WiFi) dan heb je een vast IP adres of subnet uit een netwerk wat is toegewezen aan je lokale toegangspunt.    Dat is meestal een /22 netwerk (1024 adressen), waarvan je er dan bijvoorbeeld 16 toegewezen krijgt.  In het netwerk worden alle 1024 adressen naar jouw toegangspunt gerouteerd.  De lokale amateurs zitten allemaal in ditzelfde netwerk.

Er zijn nog wel eens amateurs die vragen of ze ook verbinding kunnen maken met een ander toegangspunt, bijvoorbeeld op vakantie, tijdens een contest, of voor een ander experiment.   Dat kon alleen als je in het netwerk van dat andere toegangspunt ook een IP adres had aangevraagd, en dat dan op je apparatuur had ingesteld.

Vanaf nu is het op een aantal plaatsen ook mogelijk om met je eigen “thuis” IP adres in te loggen op het toegangspunt.  Om dat mogelijk te maken wordt er dan gebruik gemaakt van het PPPoE protocol.
Je moet van tevoren een wachtwoord aanvragen bij je call (als je dat niet al hebt voor de toegangspunten met WPA2-EAP, waar je met een call/wachtwoord op moet aanmelden, het is hetzelfde wachtwoord).  Ook moet je aangeven welk IP adres je wilt “meenemen” bij je mobiele gebruik.  Dit kan een los adres zijn, een adres uit je subnet, of je kunt hiervoor een extra adres aanvragen.

Is dit geregeld dan configureer je je WiFi station voor gebruik met PPPoE en stel je hem in als NAT router. Aan de ethernetzijde heb je dan een netwerkje met DHCP server waar je je laptop e.d. op kunt aansluiten, en aan de WiFi zijde wordt er PPPoE gebruikt waarbij je het opgegeven IP adres krijgt.  Je interne adressen worden allemaal vertaald naar dat ene HAMNET adres, net zoals wanneer je op internet werkt.

Meer info: http://gw-44-137.ampr.org/roaming.html.

HAMNET op 70cm

Op de HAMRADIO beurs in Friedrichshafen was een prototype te zien van een HAMNET-modem die in de 70cm band werkt. Verwacht geen megabits aan snelheid, maar een Line-of-Sight verbinding is niet noodzakelijk.

Momenteel wordt er 400 kbit/sec aan snelheid gehaald bij een bandbreedte van 200 kHz. Het maximale dat in Duitsland is toegestaan. In Oostenrijk, waar de module ontwikkel wordt, is deze bandbreedte zelfs beperkt tot maximaal 20 kHz.

Er zal een 100 mWatt en een 2 Watt versie komen. De hardware zal niet veel kosten, omdat de ontwikkeling met name in software gedaan zal worden. Meer info: hrd70.com.

HAMNET in Delft

Vandaag is een HAMNET accesspoint in Delft geplaatst. Er word gebruik gemaakt van verticale polarisatie en de antenne staat op circa 52 meter hoogte. Daarmee moeten gebruikers in een omtrek van 15 kilometer een verbinding kunnen maken met het netwerk. De ontsluiting naar de rest van het HAMNET netwerk gebeurd ook draadloos, door een link naar IJsselstein via Gouda.

Een verbinding maken kan met geschikte 5 GHz Wifi apparatuur die voldoet aan de A/N norm. Een zichtverbinding is noodzakelijk. Schotels zijn gewenst om al het vermogen (maximaal 1 Watt ERP) de juiste kant op te bundelen en verstoringen uit de buurt te onderdrukken. Op de Hobbyscoop HAMNET-chat helpen gebruikers je graag verder.

Ook novice amateurs kunnen gebruik maken van HAMNET onder de ISM-regeling.

HAMNET verbinding met Duitsland

Sinds enkele dagen is een HAMNET verbinding actief tussen Eibergen en Stadtlohn. Daarmee is de eerste definitieve ‘airbridge’ met de Oosterburen een feit. De link staat aan de Nederlandse kant op de watertoren in Eibergen waar ook PI3TWE gehuisvest is. Omdat Eibergen met VPN verbonden is, zijn de ping-tijden overal in Nederland erg acceptabel.

[root@zabbix3 ~]# traceroute 44.137.62.173
traceroute to 44.137.62.173 (44.137.62.173), 30 hops max, 60 byte packets
 1 * * *
 2 192.168.1.145 (192.168.1.145) 1.213 ms 1.521 ms 1.647 ms
 3 hamnetgw.pi1utr.ampr.org (44.137.41.254) 7.872 ms 8.360 ms 9.761 ms
 4 pi1utr.pi9noz.ampr.org (44.137.60.1) 10.829 ms 12.921 ms 14.255 ms
 5 gw.pi9noz.ampr.org (44.137.42.1) 20.210 ms 23.321 ms 23.671 ms
 6 pi9noz.pi3twe.ampr.org (44.137.61.86) 35.881 ms 35.576 ms 35.985 ms
 7 pi3twe.db0atv.ampr.org (44.137.62.173) 41.251 ms 35.456 ms 44.101 ms

De zichtverbinding in beeld

Peter (PA3PM) heeft een leuk penthouse in Amsterdam West. Op een respectabele 50 meter hoogte is dit een ideale plak voor radio- zendamateurs. Peters dak huisvest dan ook diverse antennes. Een ontvanger voor PI2NOS, de DMR-repeater PI1AMS maar ook twee HAMNET-verbindingen. Een naar Hilversum en de ander naar IJsselstein. Afgelopen weekend is Peter met een videocamera het dak op gegaan om de zichtverbinding naar de toren in IJsselstein in beeld te brengen, over een afstand van 42,9 kilometer.

Wijzigingen op HamnetDB.net

De Nederlandse beheerders zullen enkele wijzigingen gaan doorvoeren op de HamnetDB.net kaart. Door het groeiende aantal vaste links en accesspoints wordt een en ander onoverzichtelijk. Eindgebruikers zullen daarom verwijderd gaan worden als ze enkel een ‘client’ zien. Gebruikers met meerdere accesspoints (knooppunten) en accesspoints blijven wel zichtbaar op de kaart. Wil je dus zichtbaar blijven, plaats een HAMNET accesspoint. 🙂