De Mikrotik LHG XL

Mikrotik heeft een nieuwe versie van de LHG. De XL. Deze heeft meer vermogen. Al is dit niet interessant omdat we ons beperken tot 1 Watt ERP. Gain zit in de antenne. Niet in de eindtrap. En dat hebben ze ook in Letland begrepen. De nieuwe LHG XL heeft een grotere diameter en daardoor meer gain. Deze gaat  van 24.5 dBi naar 27 dBi toe. De schotel heeft nu een diameter van 55cm. We hebben de nieuwe RBLHG-5HPnD-XL, zoals hij voluit heet al voor rond rond de 70 euro in de webshop gezien. Een zeer interessante unit voor gebruikers van HAMNET, zeker zij die verder van de accesspoints wonen.

IJsselstein gerepareerd

Afgelopen week waren de accesspoints in IJsselstein offline. Zoals jullie weten staan deze in de mastcabine van de Gerbrandytoren op 220 meter hoogte. De hoogste accesspoints van Nederland!. De interlinks naar onder andere Gouda en Hilversum hangen op een buitenring met 96 meter hoogte. De apparatuur zelf staat op de 20e verdieping (80 meter hoogte).

Omdat het traject van de 20e naar de mastcabine te lang is voor UTP lag hier altijd een MoCa. Dit is een kabelmodem. In Nederland niet veel in gebruik, omdat we hier veelal voor PLC’s kiezen. In Duitsland vinden deze apparaten echter gretig aftrek. De voeding van een van de MoCa’s was defect geraakt. Daardoor viel de verbinding met de accesspoints weg.

Hoewel de accesspoints zelf prima werkten kon er niet geauthenticeerd worden omdat de RADIUS-server onbereikbaar was. Gisteren is de verbinding naar boven hersteld. Er wordt nu gebruik gemaakt van een glasvezelverbinding die eerder al aangelegd was voor de heringebruikname van PI6ATV. Hamnetter Rafael (PD0RAF) heeft deze glasvezelkabel vorige week voorzien van connectoren.

Afgelopen vrijdag is verder gebouwd aan PI6ATV. Hierdoor werd de reeds eerder geplaatste buitenkast voorzien van apparatuur. Randy (PH4X) en Paul (PE1RJV) hebben de UTP-kabels naar de access- points omgelegd naar de buitenkast, waar ook de POE-switch staat. Deze is door Rob (PE1CHL) opnieuw geconfigureerd terwijl Mischa (PA1OKZ) en Edwin (PD2EBH) de buitenkast vulden met apparatuur. Vele handen maken licht werk.

Het was een lange dag op de toren. We begonnen in de mist waardoor vanaf 225 meter hoogte de grond niet meer te zien was. We stopten in het donker. Maar met resultaat. Hamnet is weer actief (en daardoor ook de PI6NOS-ontvanger in Amersfoort) alsook de analoge ATV-zender van PI6ATV is na maanden hard werk weer in de lucht. De komende tijd zal er met name verder gebouwd gaat worden aan PI6ATV.