De Mikrotik LHG XL

Mikrotik heeft een nieuwe versie van de LHG. De XL. Deze heeft meer vermogen. Al is dit niet interessant omdat we ons beperken tot 1 Watt ERP. Gain zit in de antenne. Niet in de eindtrap. En dat hebben ze ook in Letland begrepen. De nieuwe LHG XL heeft een grotere diameter en daardoor meer gain. Deze gaat  van 24.5 dBi naar 27 dBi toe. De schotel heeft nu een diameter van 55cm. We hebben de nieuwe RBLHG-5HPnD-XL, zoals hij voluit heet al voor rond rond de 70 euro in de webshop gezien. Een zeer interessante unit voor gebruikers van HAMNET, zeker zij die verder van de accesspoints wonen.

IJsselstein gerepareerd

Afgelopen week waren de accesspoints in IJsselstein offline. Zoals jullie weten staan deze in de mastcabine van de Gerbrandytoren op 220 meter hoogte. De hoogste accesspoints van Nederland!. De interlinks naar onder andere Gouda en Hilversum hangen op een buitenring met 96 meter hoogte. De apparatuur zelf staat op de 20e verdieping (80 meter hoogte).

Omdat het traject van de 20e naar de mastcabine te lang is voor UTP lag hier altijd een MoCa. Dit is een kabelmodem. In Nederland niet veel in gebruik, omdat we hier veelal voor PLC’s kiezen. In Duitsland vinden deze apparaten echter gretig aftrek. De voeding van een van de MoCa’s was defect geraakt. Daardoor viel de verbinding met de accesspoints weg.

Hoewel de accesspoints zelf prima werkten kon er niet geauthenticeerd worden omdat de RADIUS-server onbereikbaar was. Gisteren is de verbinding naar boven hersteld. Er wordt nu gebruik gemaakt van een glasvezelverbinding die eerder al aangelegd was voor de heringebruikname van PI6ATV. Hamnetter Rafael (PD0RAF) heeft deze glasvezelkabel vorige week voorzien van connectoren.

Afgelopen vrijdag is verder gebouwd aan PI6ATV. Hierdoor werd de reeds eerder geplaatste buitenkast voorzien van apparatuur. Randy (PH4X) en Paul (PE1RJV) hebben de UTP-kabels naar de access- points omgelegd naar de buitenkast, waar ook de POE-switch staat. Deze is door Rob (PE1CHL) opnieuw geconfigureerd terwijl Mischa (PA1OKZ) en Edwin (PD2EBH) de buitenkast vulden met apparatuur. Vele handen maken licht werk.

Het was een lange dag op de toren. We begonnen in de mist waardoor vanaf 225 meter hoogte de grond niet meer te zien was. We stopten in het donker. Maar met resultaat. Hamnet is weer actief (en daardoor ook de PI6NOS-ontvanger in Amersfoort) alsook de analoge ATV-zender van PI6ATV is na maanden hard werk weer in de lucht. De komende tijd zal er met name verder gebouwd gaat worden aan PI6ATV.

HAMNET IN LEEUWARDEN

Afgelopen zaterdag is er een Hamnet accesspoint in Leeuwarden geplaatst en ook meteen actief geworden. Omdat de link van Drachten naar Ameland toch zo nu en dan wat op het randje was is besloten om dit te verbeteren met een tussenstation in Leeuwarden. De oude link was ongeveer 44 kilometer en dit is nu ongeveer 2 keer 25 kilometer geworden via Leeuwarden. Het dekkings plotje van het accesspoint is te vinden op hamnetdb.net als je op de kaart kijkt. De antenne is een 15db rondstraler met horizontale polarisatie en staat op ongeveer 45 meter hoogte.

Roaming op HAMNET

Als je op HAMNET werkt via een radio verbinding (in de praktijk meestal WiFi) dan heb je een vast IP adres of subnet uit een netwerk wat is toegewezen aan je lokale toegangspunt.    Dat is meestal een /22 netwerk (1024 adressen), waarvan je er dan bijvoorbeeld 16 toegewezen krijgt.  In het netwerk worden alle 1024 adressen naar jouw toegangspunt gerouteerd.  De lokale amateurs zitten allemaal in ditzelfde netwerk.

Er zijn nog wel eens amateurs die vragen of ze ook verbinding kunnen maken met een ander toegangspunt, bijvoorbeeld op vakantie, tijdens een contest, of voor een ander experiment.   Dat kon alleen als je in het netwerk van dat andere toegangspunt ook een IP adres had aangevraagd, en dat dan op je apparatuur had ingesteld.

Vanaf nu is het op een aantal plaatsen ook mogelijk om met je eigen “thuis” IP adres in te loggen op het toegangspunt.  Om dat mogelijk te maken wordt er dan gebruik gemaakt van het PPPoE protocol.
Je moet van tevoren een wachtwoord aanvragen bij je call (als je dat niet al hebt voor de toegangspunten met WPA2-EAP, waar je met een call/wachtwoord op moet aanmelden, het is hetzelfde wachtwoord).  Ook moet je aangeven welk IP adres je wilt “meenemen” bij je mobiele gebruik.  Dit kan een los adres zijn, een adres uit je subnet, of je kunt hiervoor een extra adres aanvragen.

Is dit geregeld dan configureer je je WiFi station voor gebruik met PPPoE en stel je hem in als NAT router. Aan de ethernetzijde heb je dan een netwerkje met DHCP server waar je je laptop e.d. op kunt aansluiten, en aan de WiFi zijde wordt er PPPoE gebruikt waarbij je het opgegeven IP adres krijgt.  Je interne adressen worden allemaal vertaald naar dat ene HAMNET adres, net zoals wanneer je op internet werkt.

Meer info: http://gw-44-137.ampr.org/roaming.html.

HAMNET op 70cm

Op de HAMRADIO beurs in Friedrichshafen was een prototype te zien van een HAMNET-modem die in de 70cm band werkt. Verwacht geen megabits aan snelheid, maar een Line-of-Sight verbinding is niet noodzakelijk.

Momenteel wordt er 400 kbit/sec aan snelheid gehaald bij een bandbreedte van 200 kHz. Het maximale dat in Duitsland is toegestaan. In Oostenrijk, waar de module ontwikkel wordt, is deze bandbreedte zelfs beperkt tot maximaal 20 kHz.

Er zal een 100 mWatt en een 2 Watt versie komen. De hardware zal niet veel kosten, omdat de ontwikkeling met name in software gedaan zal worden. Meer info: hrd70.com.

HAMNET IN MEPPEL

Afgelopen week is er door Dennis PA4DEN een HAMNET accesspoint geplaatst in Meppel. Het accesspoint is verbonden met onze andere HAMNET lokatie bij de Lichtmis via een point to point verbinding. De antenne hoogte is ongeveer 35m en bied de radioamateurs in deze regio ook een gelegenheid om te experimenteren met HAMNET.

HAMNET in Delft

Vandaag is een HAMNET accesspoint in Delft geplaatst. Er word gebruik gemaakt van verticale polarisatie en de antenne staat op circa 52 meter hoogte. Daarmee moeten gebruikers in een omtrek van 15 kilometer een verbinding kunnen maken met het netwerk. De ontsluiting naar de rest van het HAMNET netwerk gebeurd ook draadloos, door een link naar IJsselstein via Gouda.

Een verbinding maken kan met geschikte 5 GHz Wifi apparatuur die voldoet aan de A/N norm. Een zichtverbinding is noodzakelijk. Schotels zijn gewenst om al het vermogen (maximaal 1 Watt ERP) de juiste kant op te bundelen en verstoringen uit de buurt te onderdrukken. Op de Hobbyscoop HAMNET-chat helpen gebruikers je graag verder.

Ook novice amateurs kunnen gebruik maken van HAMNET onder de ISM-regeling.

DARES en Hamnet – oproep

Sinds een aantal dagen komen steeds meer vragen ‘uit het veld’ m.b.t. de mogelijkheid om o.a. de RMS-gateways via Hamnet van de nederlandse DARES stichting te koppelen. Mocht je een van de sysop’s zijn die de DARES gateways onderhoud zou je dan een berichtje willen sturen aan PA2EON (Eric).  Dan kunnen we in goed overleg zien of het Hamnet een geschikt communicatie platform is voor de diverse DARES diensten.

Volg de ontwikkelingen…