De eerste HAMNET client

Sinds de accesspoints op de Gerbrandytoren hangen zijn diverse zendamateurs bezig geweest om hardware gereed te maken en een verbinding te maken. De eer voor de eerste verbinding komt toe aan Ernest (PA3HCM) vanuit Everdingen. Met een Ubiquiti Airgrid op een trap als statief is het hem gelukt een verbinding op te bouwen over bijna 10 kilometer afstand.

PA3HCM-trap

De signalen zijn nog niet sterk. Dit komt mede omdat de antennes in de toren een (veel) te kleine openingshoek hebben. Hier zal door de initiatiefnemers aan gewerkt worden. Wanneer er voldoende financiele middelen en/of sponsoring is, zullen de Tranzeo’s vervangen worden door sector antennes met een openingshoek van 90 graden.